Huvudsekreterare / Secretary General

Huvudsekreteraren bereder och föredrar ärenden inför forskarrådet och ingår i staben.