• Startsida
  • / Alla utlysningar
  • / Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

Formas Ikon

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Sök medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

500 000 kronor till 4 miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2019-02-18 14:00
Sista ansökningsdatum: 2019-04-29 14:00

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Utlysningen öppnar den 18 februari.

Sök för projekt inom programmets temaområden:

  1. Innovationer och nya tillämpningar
  2. Värdekedjor och affärsmodeller
  3. Informationsinfrastruktur
  4. Kunskap och kompetens

Läs mer om temaområdena på Smart Built Environments webbplatslänk till annan webbplats.

Seminarium om utlysningen

Ställ frågor och lär dig mer om utlysningen den 20 februari.
Läs mer och anmäl dig hos Smart Built Environmentlänk till annan webbplats.

Den fullständiga utlysningstexten publiceras när utlysningen öppnar den 18 februari.

Utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan.

Samfinansiering krävs på 50 procent av projektets totala kostnader. Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd.

Så mycket kan du söka: 500 000 kronor–4 miljoner kronor.
Projektets totala budget: Minst 1 miljon kronor.
Projektets längd: 12–36 månader.
Formas delar totalt ut: Upp till 30 miljoner kronor.

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma.länk till annan webbplats

För riktlinjer och information om vad din ansökan förväntas innehålla, se utlysningstexten som publiceras här den 18 februari.

Ansökningar bedöms av en beredningsgrupp som består av oberoende granskare. De projekt som beviljas bidrag ska bidra till att förverkliga Smart Built Environments effektmål. Ansökan bedöms utifrån kriterier för relevans, potential, genomförande och organisation/aktörer.

Den här utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Programmet stöttar samhällsbyggnadssektorns digitaliseringsarbete, genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.

Smart Built Environment är en del av Formas, Vinnovas och Energimyndighetens gemensamma satsning på strategiska innovationsprogramlänk till annan webbplats. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Formas är den myndighet som har huvudmannaskap för Smart Built Environment och programmet samordnas av IQ Samhällsbyggnadlänk till annan webbplats.

För mer information om programmet, se www.smartbuilt.selänk till annan webbplats

Kontaktpersoner

Utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter
Kristina Gabrielii, tillförordnad Programchef, Smart Built Environment
0702–595657
kristina.gabrielii@iqs.se

Ansökan och bedömningsprocess
Katarina Buhr, forskningssekreterare, Formas
073-068 60 08
katarina.buhr@formas.se

Ansökningssystemet Prisma
Anna Kuznetcova, forskningsadministratör, Formas
076-000 24 95
anna.kuznetcova@formas.se

Teknisk support Prisma
Prisma IT-supportlänk till annan webbplats

Skriv ut
Uppdaterad:14 februari 2019