Forskning för Agenda 2030

Sverige ses som ledande både i hållbarhetsarbetet och vad gäller satsningar på forskning och innovation, och har därmed en möjlighet att ta en global ledarroll för att stimulera forskningensnyttiggörande och aktiva bidrag till Agenda 2030 och de sjutton hållbarhetsmålen. I den här rapporten bidrar vi med ett underlag för att förstå viktiga forskningsbehov som de sjutton målen föranleder och för att identifiera möjliga strukturella förändringar i forskningsfinansieringen, -politiken och -kommunikation.

Rapporten är framtagen av Stockholm Environment Institute, SEI, på uppdrag av Forskningsrådet Formas.

Tre av bilagorna håller på att färdigställas och kommer att publiceras av Stockholm Environment Institute.

Författare
Åsa Persson, Linda Bell, Nina Weitz, Stefanie Chan, Aaron Maltais, Annie Sturesson, Anneli Sundin
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2018-10-05
ISBN
978-91-540-6103-7
Beteckning
Rapport R4:2018
Bindningstyp
PDF
Sidor
74
Språk
Svenska
John Tumpane

2018-10-05