Dialogmöte: Kunskap om och för samhällets klimatarbete

Välkommen till ett dialogmöte där vi berättar om utlysningen inom det nya Nationella forskningsprogrammet om klimat. Dialogmötet vänder sig främst till forskare, potentiella medsökande och lärosätenas Grants offices.

Datum: 29 maj 2017 09:30 - 14:00

Talare: Markku Rummukainen

Plats: Historiska museet, Narvavägen 13–17, Stockholm

Arrangör: Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling

Anmälan: Anmälan är nu stängd, följ gärna webbsändningen på formas.se.

Under mötet har du möjlighet att ställa frågor till Formas och att nätverka med andra potentiella sökande. Vill du kort berätta om din forskning för att hitta nya samarbeten eller efterlysa kompetens till ditt projekt? Skriv det i din anmälan så avsätter vi tid på mötet. Vi tror att en av delutlysningarna är särskilt relevant för humanistisk, samhällsvetenskaplig och konstnärlig forskning.

Formas utlyser 46,5 miljoner kronor under tre år inom ramen för det nya Nationella forskningsprogrammet om klimat. Läs mer om utlysningen

Kontakt: Maria Alm, maria.alm@formas.se , +46 (0)8-775 40 48 eller Sandro Caruso, sandro.caruso@formas.se  , +46 (0)8-775 40 64

Presentation från mötet

Program

9.30-10.45       Frukostfika och registrering

10.00-10.45     Guidad visning av History unfolds för de som vill
                        Läs mer om utställningen

10.45-12.00     Formas huvudsekreterare Markku Rummukainen presenterar utlysningens                         bakgrund och syfte
                        Forskningssekreterare från Formas informerar om utlysningen
                        Gruppdiskussion om frågor och funderingar kring utlysningen12.00-13.00     Formas bjuder på lakto-ovo-vegetarisk lunch

13.00-14.00     Dialog kring frågor som kommit upp
                        Korta presentationer från deltagare14.00               Avrundning och lycka till!  
                        Mingelfika och fortsatta samtal för de som vill

Dialogmötet kommer att webbsändas på formas.se. Under webbsändningen kan du mejla in frågor till sofia.rickberg@formas.se så tar vi upp dem i dialogen kl 13.00.

Mer om utlysningen

Utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete har två delar:

  • synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov om klimatförändringar och klimatarbete i samhället,
  • forskningsprojekt som adresserar kunskap om och för samhällets klimatarbete.

Utlysningen har två syften: att få en bild av kunskapsläge och kunskapsbehov inom det breda klimatforskningsområdet, och att identifiera hur praktiska handlingar, samhällsinitiativ och kunskap kan få genomslag och skapa hållbara lösningar.

Läs mer om utlysningen

Sofia Rickberg

2017-05-12