Formas medarbetare

Vi är drygt 75 anställda på Forskningsrådet Formas. Myndigheten leds av en generaldirektör och vid sin sida har hon en huvudsekreterare som biträder i den vetenskapliga ledningen av myndigheten. Formas forskarråd tar beslut om forskningens inriktning och fördelning av myndighetens anslag för forskning och utveckling.

Om du är osäker på vem du ska kontakta i en viss fråga, kan du ringa vår växel på 08-775 40 00 eller mejla registrator. Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin.

Aiga Giangiacomo »

Aiga Giangiacomo
 • Forskningsadministratör (Konsult) / Research Administrator (Consultant)
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 41 20
 • E-post: aiga.giangiacomo@formas.se

Alexander Fälldin »

Alexander Fälldin
 • Kommunikatör / Communication Officer
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46(0)8-775 40 65 /+46(0)70-251 94 00
 • E-post: alexander.falldin@formas.se

Anders Clarhäll »

Anders Clarhäll
 • Analytiker / Senior Analyst, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 04 / +46 (0)73-555 19 23
 • E-post: anders.clarhall@formas.se

Ann Rodenstedt »

Ann Rodenstedt
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, filr.dr / PhD
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)72-554 94 77
 • E-post: ann.rodenstedt@formas.se

Anna Kuznetcova »

Anna Kuznetcova
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46 (0)76-000 24 95
 • E-post: anna.kuznetcova@formas.se

Anna Lena Schlossman »

Anna Lena Schlossman
 • Strategisk kommunikatör / Strategic Communication Officer
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 14
 • E-post: annalena.schlossman@formas.se

Anna Volckerts »

Anna Volckerts
 • Strategisk kommunikatör / Senior Communication Officer
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 09, +46 (0)73-030 63 33
 • E-post: anna.volckerts@formas.se

Annika Smedman »

Annika Smedman
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(08)-775 41 25, +46(0)72-505 41 25
 • E-post: annika.smedman@formas.se

Arvid Bring »

Arvid Bring
 • Analytiker / Senior Analyst
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 28 / +46 (0)73–078 40 28
 • E-post: arvid.bring@formas.se

Björn Wallsten »

Björn Wallsten
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 41 22 / +46(0)72-216 99 52
 • E-post: bjorn.wallsten@formas.se

Britta Boström »

Britta Boström
 • Redovisningsekonom / Accountant
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 15, +46 (0)72-594 11 00
 • E-post: britta.bostrom@formas.se

Britta Fängström »

Britta Fängström
 • Internationell koordinator / International Coordinator
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 29, +46 (0)72-249 07 63
 • E-post: britta.fangstrom@formas.se

Carola Olofsson »

Carola Olofsson
 • HR-ansvarig / Human Resources Officer
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 46
 • E-post: carola.olofsson@formas.se

Cathrine Beijer »

Cathrine Beijer
 • Chefredaktör, Extrakt / Editor in Chief, Extrakt
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 31, +46 (0)70-712 94 67
 • E-post: cathrine.beijer@formas.se

Charlotte Åberg »

Charlotte Åberg
 • Informationsspecialist / Information Specialist
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 24, +46 (0)72-711 41 24
 • E-post: charlotte.aberg@formas.se

Christer Blombäck »

Christer Blombäck
 • Kommunikatör / Communication Officer
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46(0)8-775 41 16, +46(0)72-594 11 01
 • E-post: christer.blomback@formas.se

Conny Rolén »

Conny Rolén
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 30, +46 (0)70-492 06 27
 • E-post: conny.rolen@formas.se

Elisabet Blomberg »

Elisabet Blomberg
 • Kommunikationschef / Head of Communications
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 04, +46 (0)72-233 40 04
 • E-post: elisabet.blomberg@formas.se

Elisabet Göransson »

Elisabet Göransson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 24, +46 (0)72-204 40 24
 • E-post: elisabet.goransson@formas.se

Elisabeth Cameron »

Elisabeth Cameron
 • HR-generalist / HR Officer
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 07, +46 (0)70-260 92 42
 • E-post: elisabeth.cameron@formas.se

Elisabeth Tejme »

Elisabeth Tejme
 • Stabshandläggare / Head of Director General’s Office
 • Stab / Executive committee
 • Telefon: +46(0)8-775 40 17
 • E-post: elisabeth.tejme@formas.se

Emilia Samuelsson »

Emilia Samuelsson

Emma Gretzer »

Emma Gretzer
 • Avdelningschef / Head of Department, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 23, +46 (0)73-074 53 59
 • E-post: emma.gretzer@formas.se

Erik Eriksson »

Erik Eriksson
 • Avdelningschef / Head of Department
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 21 / +46 (0)72-219 68 41
 • E-post: erik.eriksson@formas.se

Erik Roos »

Erik Roos
 • Analytiker / Senior Analyst, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 27, +46 (0)76-200 95 94
 • E-post: erik.roos@formas.se

Erika Ax »

Erika Ax
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 26, +46 (0)72 248 72 32
 • E-post: erika.ax@formas.se

Eva Fredriksson Eklund »

Eva Fredriksson Eklund
 • Huvudregistrator / Document Controller
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 66, +46 (0)70-771 40 66
 • E-post: eva.fredrikssoneklund@formas.se

Eva-Lena Rosén »

Eva-Lena Rosén
 • Redovisningsekonom / Accountant
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 42, +46 (0)70-247 10 09
 • E-post: eva-lena.rosen@formas.se

Hanna Brolinson »

Hanna Brolinson

Hanna Ridefelt »

Hanna Ridefelt
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 25, +46(0)73-646 27 20
 • E-post: hanna.ridefelt@formas.se

Henrik Scharin »

Henrik Scharin
 • Nationalekonom / Economist, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8–775 40 67 / +46 (0)73–087 40 67
 • E-post: henrik.scharin@formas.se

Hillevi Lundbäck »

Hillevi Lundbäck
 • Verksamhetscontroller / Controller
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 41 23 / +46(0)72-202 66 42
 • E-post: hillevi.lundback@formas.se

Ida Envall »

Ida Envall
 • Analytiker / Senior Analyst, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46(0)8-775 41 03 / +46(0)76-100 78 88
 • E-post: ida.envall@formas.se

Ingrid Petersson »

Ingrid Petersson

Jan Danielsson »

Jan Danielsson
 • IT-ansvarig / IT Manager
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 43, +46 (0)70-312 40 88
 • E-post: jan.danielsson@formas.se

Johan Bryggare »

Johan Bryggare
 • Webbansvarig / Web manager
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 07, +46 (0)73-033 91 60
 • E-post: johan.bryggare@formas.se

Johan Hansson »

Johan Hansson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 54, +46 (0)72-451 84 02
 • E-post: johan.hansson@formas.se

Johanna van Schaik Dernfalk »

Johanna van Schaik Dernfalk
 • Avdelningschef / Head of Department, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 41, +46(0)70-626 40 21
 • E-post: johanna.dernfalk@formas.se

John Tumpane »

John Tumpane
 • Avdelningschef / Head of Department, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 15, +46(0)73-649 54 62
 • E-post: john.tumpane@formas.se

Kajsa Ljung »

Kajsa Ljung
 • Chefsjurist / Chief Legal Counsel
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 49, +46 (0)70-622 40 49
 • E-post: kajsa.ljung@formas.se

Karin Leth »

Karin Leth
 • Förvaltningschef / Head of administration
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 60, +46 (0)72-208 18 65
 • E-post: karin.leth@formas.se

Karin Perhans »

Karin Perhans
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 36, +46(0)73-712 95 12
 • E-post: karin.perhans@formas.se

Karin Önneby »

Karin Önneby
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, agr.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 22
 • E-post: karin.onneby@formas.se

Karla Anaya-Carlsson »

Karla Anaya-Carlsson

Katarina Buhr »

Katarina Buhr
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 19, +46(0)73-068 60 08
 • E-post: katarina.buhr@formas.se

Katarina Nordqvist »

Katarina Nordqvist
 • Senior rådgivare / Senior Advisor
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46(0)8-775 40 12, +46(0)72-077 18 00
 • E-post: katarina.nordqvist@formas.se

Kenneth Nilsson »

Kenneth Nilsson
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46- (0)8-775 40 40
 • E-post: kenneth.nilsson@formas.se

Kenth Hermansson »

Kenth Hermansson
 • Analytiker / Senior Analyst
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 13, +46 (0)76-101 88 38
 • E-post: kenth.hermansson@formas.se

Kerstin Röver »

Kerstin Röver
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 41 08, +46(0)73-033 41 08
 • E-post: kerstin.rover@formas.se

Kristina Laurell »

Kristina Laurell
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, tekn.dr / PhD
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 59, +46(0)70-440 40 59
 • E-post: kristina.laurell@formas.se

Linda Bergqvist Ampel »

Linda Bergqvist Ampel
 • Koordinator forskningsfinansiering / Coordinator Research Funding, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 62, +46(0)73-600 13 22
 • E-post: linda.ampel@formas.se

Lisa Granelli »

Lisa Granelli
 • Tjänstledig
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning

Lissa Nordin »

Lissa Nordin
 • Analytiker / Senior Analyst, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 35, +46 (0)73-914 65 12
 • E-post: lissa.nordin@formas.se

Louise Forsberg »

Louise Forsberg
 • Kontorsassistent / Office Assistant
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 30
 • E-post: louise.forsberg@formas.se

Louise Staffas »

Louise Staffas
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 41 12, +46(0)76-101 49 69
 • E-post: louise.staffas@formas.se

Lovisa Dyall Silfverbrand »

Lovisa Dyall Silfverbrand
 • Praktikant
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 28, +46 (0)72-232 17 96
 • E-post: lovisa.dyallsilfverbrand@formas.se

Magnus Land »

Magnus Land
 • Analytiker / Senior Analyst, tekn.dr / PhD
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46(0)8-775 41 02, +46(0)76-101 29 39
 • E-post: magnus.land@formas.se

Magnus Tannerfeldt »

Magnus Tannerfeldt
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 29, +46(0)70-380 91 51
 • E-post: magnus.tannerfeldt@formas.se

Margit Papinaho »

Margit Papinaho
 • Kontorsassistent / Office assistant
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 40 47, +46(0)70-230 88 44
 • E-post: margit.papinaho@formas.se

Maria Frejd »

Maria Frejd
 • Gd-koordinator / Coordinator to the Director General
 • Stab / Executive committee
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 55
 • E-post: maria.frejd@formas.se

Martin Flack »

Martin Flack

Mattias Blomberg »

Mattias Blomberg
 • Koordinator för Innovation
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8–775 40 18 / +46 (0)73–072 47 64
 • E-post: mattias.blomberg@formas.se

Mattias Norrby »

Mattias Norrby
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, agr.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 21, +46 (0)72-250 59 73
 • E-post: mattias.norrby@formas.se

Monica Aronsson »

Monica Aronsson
 • Ekonomiansvarig / Financial Manager
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 41 11
 • E-post: monica.aronsson@formas.se

Ola Alterå »

Ola Alterå

Pernilla Hjerth Elgström »

Pernilla Hjerth Elgström
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 33
 • E-post: pernilla.hjerthelgstrom@formas.se

Petra Wallberg »

Petra Wallberg
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 41 27, +46(0)72-205 62 97
 • E-post: petra.wallberg@formas.se

Rickard Franzén »

Rickard Franzén
 • Verksamhetscontroller / Controller
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 40 16
 • E-post: rickard.franzen@formas.se

Sandro Caruso »

Sandro Caruso
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 64, +46(0)72-252 40 64
 • E-post: sandro.caruso@formas.se

Sara Paglia »

Sara Paglia
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 41 09, +46(0)72-451 33 55
 • E-post: sara.paglia@formas.se

Sara Söderlund »

Sara Söderlund
 • Systemförvaltare / Application Manager
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 57, +46(0)70-380 12 19
 • E-post: sara.soderlund@formas.se

Sif Johansson »

Sif Johansson
 • Senior rådgivare / Senior adviser
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8 775 41 01 / +46(0)70 270 49 49
 • E-post: sif.johansson@formas.se

Sofia Rickberg »

Sofia Rickberg
 • Strategisk kommunikatör / Senior Communication Officer
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46(0)8-775 40 06, +46 (0)72-718 96 79
 • E-post: sofia.rickberg@formas.se

Sofia Wennberg DiGasper »

Sofia Wennberg DiGasper
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 26, +46 (0)72-715 41 26
 • E-post: sofia.wennbergdigasper@formas.se

Sten Anttila »

Sten Anttila
 • Analytiker / Senior Analyst
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 45 / +46 (0)73-098 40 45
 • E-post: sten.anttila@formas.se

Susanne Johansson »

Susanne Johansson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, agr.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 20, +46(0)72-250 94 20
 • E-post: susanne.johansson@formas.se

Tanja Näslund »

Tanja Näslund
 • Analytiker / Senior Analyst, med.dr / PhD
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 05, +46 (0)70-209 59 99
 • E-post: tanja.naslund@formas.se

Thao Le »

Thao Le
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)76-102 1880
 • E-post: thao.le@formas.se

Therese Woodhill »

Therese Woodhill
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, med.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 10, +46(0)76-050 46 04
 • E-post: therese.woodhill@formas.se

Vesna Lanros »

Vesna Lanros
 • Ekonomicontroller / Financial Controller
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 39
 • E-post: vesna.lanros@formas.se

Victor Hylén »

Victor Hylén
 • Jurist / Legal Counsel
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 17, +46 (0)72-213 51 37
 • E-post: victor.hylen@formas.se

Åsa Frisk »

Åsa Frisk
 • Forskningssekreterare / Senior research Officer
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 19, +46 (0)72-209 05 59
 • E-post: asa.frisk@formas.se

Åsa Granberg »

Åsa Granberg
 • Webbansvarig / Web Manager
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 03
 • E-post: asa.granberg@formas.se